มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
พัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพ โดยการยกระดับ ฝีมือแรงงานในองค์กร
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้วิธีการกำจัดปลวกแมลงจากทางสมาคมผู้ประกอบ
การกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย และภาควิชากีฏวิทยามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพ เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส มุ่งมั่นที่จะนำเสนอ บริการที่ดีมีคุณภาพ /ความปลอดภัยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม / นำผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ดีมีคุณภาพเข้ามาให้บริการลูกค้า/และเคมีทุกตัวต้องได้รับอนุญาตจาก อย.เท่านั้น ที่สามารถใช้ได้ทางสาธารณสุข หรือบ้านเรือน /โรงงานอุตสาหกรรม /ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค/ไม่ทิ้งงานบริการ /บริการให้ครบตามกำหนดในสัญญา/ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
   
 
บริการดี แก้ปัญหาได้ เรียกใช้ง่าย เน้นคุณภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นเป็นเลิศ เน้นการปรับปรุ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
 
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000