เนเมซิส ระบบเหยื่อ กำจัดปลวก อันดับ 1 จากออสเตรเลีย ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผลิตภัณฑ์ 
กำจัดปลวก
ที่ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย ซึ่งได้รับการ
ถูกออกแบบมาสำหรับ
 กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนใน
บ้าน จึงทำให้หมดปัญหาและไร้กังวล จากการรุกรานจาก
 ปลวก ซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นใจและวางใจได้ว่าบ้านของ
คุณจะปราศจากเจ้า
 ปลวก ร้าย และ ปลวก จะไม่กลับมารุกรานบ้านของคุณอีกเราได้ทำการวิจัย
และทดลองกับสถาบันชั้นนำ ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงระบบ
 กำจัดปลวก 
เนเมซิส เพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนของคณจาก ปลวก

ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ตายยกรัง จากประเทศ ออสเตรเลีย  นำเข้าโดยบริษัท
เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเหยื่อ
 กำจัดปลวก 
ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย
 

ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ได้มีการทดสอบการ กำจัดปลวก
ในภาคสนามโดยหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทยและได้รับการ
รับรองว่าเป็นวิธีการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง (
 TERMITE COLONY ELIMINATION )ตามมาตรฐาน
ของประเทศออสเตรเลียเลขที่
 AS3660.2-2000

เนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก 
อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจาก
การรุกรานของ ปลวก ซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน

ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ตายยกรัง จากประเทศ ออสเตรเลีย  นำเข้าโดยบริษัท เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเหยื่อ 
กำจัดปลวกชั้นแนวหน้าในประเทศไทย

ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส (NEMESIS) ได้มีการทดสอบการ กำจัดปลวกในภาคสนามโดยหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทยและได้รับการรับรองว่าเป็นวิธีการ
กำจัดปลวกแบบตายยกรัง (
 TERMITE COLONY ELIMINATION )ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย เลขที่ AS3660.2-2000

 

เนเมซิส (NEMESIS) เป็นผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก ที่ได้รับการถูกออกแบบมาสำหรับ กำจัดปลวก อย่างมืออาชีพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับคุณและทุกคนในบ้าน จึงทำให้หมดปัญหา และไร้กังวลจากการรุกรานของ ปลวก ซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน

 ข้อดีของระบบเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส

ปริมาตของเหยื่อล่อปลวกที่มีเพียงพอ
ปริมาตของเหยื่อล่อ ปลวก ในสถานี เนเมซิส
ที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวน ประกรปลวก
ทำให้ปลวกเข้ากินเหยื่อใน สถานีแทนที่ ปลวก
จะละทิ้งสถานีเข้าทำลายอาคาร

 

 

 


สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว
สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวและมีฝาปิด
ที่มิดชิดแน่นหนา ซึ่งต่างจากสถานีที่เป็น สองชิ้นประกบกัน
ที่มีโอกาสชำรุดหากถูกเหยียบ ด้านใดด้านหนึ่ง สถานีใดก็
ตามหากมีการชำรุด หรือฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการเข้ากิน
เหยื่อของ ปลวก ในสถานี

 

 

   


ลักษณะล่องไม้ดึงดูดปลวก เอกลักษณ์เฉพาะ
ของเนเมซิส

เหยื่อล่อ ปลวก ( ไม้ ) ในสถานี เนเมซิสได้ถูกออกแบบมา
เป็นพิเศษ ด้วยลักษณะล่องไม้ที่ไม่เหมือนใครและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ เนเมซิส ซึ่งล่องไม้ดังกล่าวเป็นที่
ชื่นชอบของ ปลวกและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ปลวก
เข้ากินเหยื่อในสถานี

 

 


สถานี เนเมซิส ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
สถานี เนเมซิส ได้ออกแบบให้เป็นทรงกรวยทำให้การติดตั้ง และถอดถอนเป็นไปได้อย่างง่ายดายโดยที่สถานีทั่วไป
จะเป็นทรงกระบอกมีเขี้ยว เมื่อจำเป็นต้องถอดสถานีเพื่อ ทำความสะอาดใน กรณีที่ต้องเอาเหยื่อพิษออกจึงเป็นเรื่อง ที่ยาก และอาจแตกชำรุด

 

 

 


 


  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 43 ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000