กิจกรรม facebook live และ กิจกรรรม การประฏิบัติงาน

   

 

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

อบรม ความรู้พี้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่นๆ

อบรมสัมนา วิธีกำจัดปลวกเหยื่อล่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพดีที่สุด

   
 
 
 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000