1.  พนักงานบริการ/ขับรถยนต์  จำนวน   -   ตำแหน่ง   การศึกษา   ม.3 ขึ้นไป มีประสบณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือนตามตกลง   สวัสดิการ ค่าคอม ประกันสังคม   ที่พักฟรี คาครองชีพ อื่นๆ

2. พนักงานบริการ หลายอัตรา ค่าแรงงานขั้นต่ำ/วัน วุฒิการศึกษา ม.3+ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น โอที เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ

3. พนักงานขาย หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ

4. ผู้จัดการสาขา หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าบริหาร ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ

6. นักวิชาการ จบปริญญาตรี กีฏวิทยา เงินเดือนหมื่นห้าบวก

สนใจติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านท่าน หรือโทร 086-0198283 ติดต่อ คุณคมกริช พันงาม

 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000