บริการพ่นฆ่าเชื้อ1. ระบบ SOIL TREATMENT หมายถึง การฉีดพ่นป้องกันปลวกไม่ให้เข้ามา
ทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือทำให้ดินเป็นพิษเกินกว่าพวกแมลงเม่า
หรือนางพยาปลวกเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจึงเลือกใช้เคมี
ที่มีคุณภาพและตกค้างได้ยาวนาน 3-5 ปี เข้ามาให้บริการฉีดพ่น
2. ระบบ SOIL TREATMENT เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านทั่วๆไปสร้างใหม่ คือหลังจากเทคานคอดิน ปรับหน้าดินพร้อมเทพื้นชั้นล่างจึงเรียกให้เราเข้า ไป บริการฉีดพ่นเคมีดังกล่าวหลังฉีดพ่นเคมีแล้วควรปิดพื้นทันที่หรือไม่ให้เกิน 3 วัน
ขั้นตอนปฏิบัติงานดั้งงนี้

1. บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง (sub-floor high pressure injector) อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร)
โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ภายในอาคารทุกตารางเมตร และห่างจากตัวอาคาร 1 เมตรโดยรอบ โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1ตารางเมตร

2. ฉีดพ่นสเปร์สารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร

3. การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

4. เคมีที่ใช้มีอายุการตกค้างหลังจากหมดสัญญาแล้วควรที่จะให้บริการอัดน้ำยาเข้าท่อต่อแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าจะเลือกใช้บริการ

 
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000