บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 
 

ระบบ Post construction system คือ การเจาะพื้นของอาคาร ที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน
เป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวก ทุกจุดของอาคาร และบริเวณรอบๆ ของตัวอาคาร

ข้อควรระวังก่อนปฏิบัติงาน

- แนวการวางท่อประปาใต้พื้นอาคาร
- ใต้พื้นอาคารมีการฝังท่อสายไฟฟ้าหรือไม่
- มีบ่อพักน้ำหรือถังเก็บน้ำใต้พื้นอาคารหรือไม่

POST CONSTRUCTION SYSTEM

1. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน ตามวงกบประตู
ช่องท่อชาร์ป คอบันได เสา และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น เพื่อป้องกันและทำลายรังปลวกที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคาร
2. ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ5-7 ลิตร/จุด โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันของเครื่องประมาณ
25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คใส่เคมีผงปลวกตามทางเดินของปลวกภายในตัวอาคารบ้านเรือน ผงปลวกนี้มีผลตายต่อตัวออกฤทธิ์ 7-15
วันจึงเห็นผล เน้นบนฟ้าเพดานหรือจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น
3. หลังจากการทำบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด

จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING) และสารเคมีชนิดผง (DUSTING) ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้น และด้วยลักษณะทางชีวภาพ ของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตาย ลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวก ที่อยู่ภายในรัง ได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ในการทำบริการครั้งแรกนั้น ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยา แรงสูง (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR) และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

 
  บริษัทบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที 9/54 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง 10 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000