บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 
   
 
 
     
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 310/1 หมู่ 11 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000