แมลงสาบ การควบคุมและกำจัดกวาดล้างแมลงสาบอาจทำได้หลายวิธี  (1) ควบคุมโดยใช้หลักสุขาภิบาล (อั้นนี้ต้องขอความร่วมมือกับทางผู้ว่าจ้าง)
(2) การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์      (อั้นนี้ต้องขอความร่วมมือกับทางผู้ว่าจ้าง)
(3) โดยการยาฆ่าแมลง

การควบคุมโดยใช้หลักสุขาภิบาล
วิธีนี้จะต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคาร สถานประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัด และเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหาร และเศษอาหารให้มิดชิดไม่ให้เป็นอาหารของแมลงสาบได้

การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

วิธีการจะสอดคล้องกับข้อ 1 โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือน สถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อน และขยายพันธุ์ของแมลงสาบ
 

การใช้ยาฆ่าแมลง
วิธีนี้นับว่าเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากที่สุด เพราะกระทำได้ง่าย

การฉีดพ่น
เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด และป้องกันโดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน และแหล่งอาหาร เช่น ท่อน้ำทิ้ง ช่องชาร์ป ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องอาหาร ตามซอก มุม รอยแตก รอยร้าว แหล่งอับชื้น ท่อระบายน้ำ

การพ่นหมอกควัน การอบละออง
การใช้สารเคมีผสมกับน้ำมันก๊าด หรือน้ำมันดีเซล โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน แบบมือถือ (Portable Themal Fog) และการใช้สารเคมีผสมกับน้ำ โดยใช้กับเครื่องฉีดพ่นฝอยละออง (ULV) เพื่อป้องกันกำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โกดังสินค้า ห้องเก็บของ ภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล เป็นต้น

การขยายอาณาจักร........ เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมแมลงเม่าจะบินออกจากรัง ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมและเผ่าพันธุ์ จะทำให้แมลงเม่าออกจากรักต่างวาระกัน ในภูมิอากาศที่ร้อน แมลงเม่า จะออกจากรังช่วงเวลาหลังฤดูฝน แมลงเม่าเหล่านี้จะบินเข้าอาคารเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงไฟ หรือแสงอาทิตย์ และทำความรำคาญให้กับเรา แมลงเม่าแต่ละคู่เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเลือกสถานที่ สร้างรังใหม่ และภายใน 2-3 วันจะเริ่มวงไข่ครั้งแรกๆ จะมีไข่ไม่กี่ฟองแต่ต่อไปจะเพิ่มจำนวนไข่ มาก ขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุการเจริญเติบโต ของมันไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 30-50 วันและ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และ ปลวกงาน แมลงเม่าคู่แรกที่สร้างรังจะเจริญเติบโตเป็นราชาปลวกและราชินีปลวก มีอายุยืนยาว และมีจำนวนไข่มากกว่า 30,000 ฟอง ต่อวัน จำนวนประชากรของปลวกในอาณาจักรหนึ่งๆ มี มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และแหล่งอาหาร

การใช้เจล

กรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี และพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีได้ ต้องใช้สารเคมีในรูปของเจล (Gel) เพื่อเสริมบริการ
การควบคุมแมลงสาบนอกจากวิธีดังกล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีการอื่นอีกมาก ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนจึงจะเหมาะสม วิธีการเหล่านี้นับได้ว่าเป็นวิธีการเสริม เพื่อให้การควบคุมแมลงสาบได้ผลดียิ่งขึ้น เช่น การใช้กับดัก วิธีนี้จะเลือกใช้เมื่อบริเวณนั้นกำจัดโดยวิธีอื่นได้ผลไม่เต็มที่นัก เช่น บริเวณที่ใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีไม่ได้ ก็สามารถนำกับดักไปวางได้ การวางกับดักจะให้ได้ผลดีจะต้องดูเสียก่อนว่าพื้นที่ๆ จะวางนั้นมีแหล่งอาหารอีกหรือไม่ เพราะถ้าหากมีอาหารนอกกับดัก นอกจากนี้แล้วการกำจัดแมลงสาบยังมีวิธีการต่างๆ อีก เช่น การใช้ฟีโรโมน (Pheromones) ซึ่งเป็นสารที่ล่อให้แมลงสาบมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วเราค่อยทำลาย การใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน (Predator, Parasites) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และคอยทำลายแมลงสาบอยู่แล้ว เช่น แมงมุม ตุ๊กแก จิ้งจก คางคก และแตนเบียนของไข่แมลงสาบ โดยมันจะเข้าทำลายไข่แมลงสาบทำให้ฟักออกเป็นตัวไม่ได้
การควบคุมแมลงสาบเพื่อให้ได้ผลดีนั้น วิธีการต่างๆ ที่จะนำมาใช้จะต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่จะกำจัด โดยนำเอาวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้ร่วมกัน หรือผสมผสานกัน เพื่อให้การควบคุมแมลงสาบได้ผลมากที่สุด

การป้องกัน กำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี
การวางบ้านแมลงสาบ โดยทั่วไปใช้สำหรับการสำรวจผล การตรวจนับจำนวนประชากรแมลงลักษณะของสถานที่ให้บริการ คือ บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา และแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของแมลงสาบ อาทิเช่น ห้องอาหาร ห้องครัว ใต้ตู้เย็น ใต้ชั้นเก็บ-วางของ เป็นต้น
  บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 43 ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000